Systemic Business Design Masterclass

Masterclasses    

De logica van onderstroommanagement is een heel andere dan die van bovenstroommanagement.
In de onderstroom gaat het over leren zien welke basisprincipes bepalen of de samenwerking binnen het gehele systeem goed verloopt. Er zijn 4 basisprincipes waar mensen zich in sociale systemen aan verbinden. Door je bewust te worden van deze 4 basisprincipes wordt de onder- en bovenstroom versterkt, waardoor de organisatie in flow komt. Deze masterclass onderstroommanagement gaat jou leren hoe je de onderstroom kunt duiden, en op welke wijze je interventies kunt doen vanuit de onderstroom om issues op te lossen.

Vraagstukken die aan bod kunnen komen:

  • Wat is het beste business model voor onze organisatie? 
  • Hoe kan de positionering van ons bedrijf verbeterd worden?

Register for the Masterclass

 

Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Dit is een verplicht veld